This Weekโ€™s Torah Portion

Lech-Lecha

Shabbat Shalom!

๐๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐“๐ข๐ญ๐ฅ๐ž: Lech-Lecha, Lekh-Lekha, or Lech-L’cha (ืœึถืšึฐ-ืœึฐืšึธโ€Ž leแธต-lษ™แธตฤ โ€” Hebrew for “go!” or “leave!”, literally “go for you” โ€” the fifth and sixth words in the parashah) is the third weekly Torah portion (ืคึธึผืจึธืฉึธืื”โ€Ž, parashah) in the annual cycle of Torah reading. It constitutes Genesis 12:1โ€“17:27. The parashah tells the stories of God’s calling of Abram (who would become Abraham), Abram’s passing off his wife Sarai as his sister, Abram’s dividing the land with his nephew Lot, the war between the four kings and the five, the covenant between the pieces, Sarai’s tensions with her maid Hagar and Hagar’s son Ishmael, and the covenant of circumcision (brit milah).

๐๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐จ๐ง: Genesis 12:1-17:27

๐‘๐ž๐Ÿ๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง: Abraham and Sarah were commanded to Go! To leave everything they knew to follow Adonai. Often I have found in a journey especially while traveling that Yahweh will speak to us in and through the journey.

๐‘๐ž๐ฌ๐จ๐ฎ๐ซ๐œ๐ž: Listen to The Lech-Lecha Episode of The Practical Torah Podcast for more of my reflections on this weekโ€™s Torah portion.

๐ŸŽง ๐Ž๐ง ๐ข๐“๐ฎ๐ง๐ž๐ฌ https://podcasts.apple.com/us/podcast/practical-torah/id1438926909?i=1000423330577

๐Ÿ“ฒYou can also listen on The Prophetic Whirlwind YouTube Channel: https://youtu.be/Z4rCBEDdyPU

๐Ÿ’ป Watch a webinar I co-sponsored: Lech-Lecha International Travel Tips for Israelites: ๐Ÿงณ ๐Ÿงญ

๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง: How has The Most High spoken to you during a trip?